Sauf le dimanche - Moveo - Mariantonia Oliver

La Cia Marantonia Oliver est installé aux Baléares à Palma de Majorque, elle développe un travail de création de danse contemporaine avec des accents expérimentals en relation étroite avec son territoire. Elle dirige EIMA, un centre de création et un festival à Maria de la Salut (Majorque). 

Sauf le dimanche est une compagnie de danse contemporaine installée en France entre l'Occitanie et la région Ile de France, qui investit des lieux de vie avec leurs formes de spectacles. Emilie Buestel et Marie Doiret, chorégraphes sont en permanence dans le partage de leur danse, en contact direct avec les publics qu’elles vont rencontrer. 

La compagnie Moveo basée à Barcelone crée des spectacles qui explorent la force narrative du corps et la richesse expressive du mouvement. La compagnie a développé un langage qui cherche constamment la connexion entre différentes disciplines, et démontre, grâce à un délicat travail corporel et une grande poétique imaginative, la force communicative de ses oeuvres sur scène et dans la rue. 


La Cia Marantonia Oliver té la seva seu a Palma de Mallorca. Desenvolupa un treball de creació de dansa contemporània amb accents experimentals vinculada amb el seu territori. Aquest companya dirigeix ​​EIMA : un centre de creació i un festival a Maria de la Salut (Mallorca).
Except Sunday és una companyia de dansa contemporània que treballa a França, entre l’Occitània i Paris. Inverteix espais de vida amb les seves actuacions. Emilie Buestel i Marie Doiret, coreògrafes, comparteixen el seu ball en contacte directe amb el públic.
La companyia Moveo de Barcelona proposa espectacles que exploren la força narrativa del cos i la riquesa expressiva del moviment. Ha desenvolupat un llenguatge que busca la connexió entre diferents disciplines i demostra, a través del seu treball i una gran poètica imaginativa, la força comunicativa de les seves obres a l’escenari i al carrer.